System monitorowania pojazdów

Profesjonalna platforma monitoringu GPS pojazdów pozwalająca zapisać historię pozycji zebranych przez GPS oraz ich analizę przez zestawienia danych  w postaci tabelarycznej, czytelnych raportach czy wykresach